Αμυγδαλιά LRA| Ισπανία
0 comment

Αμυγδαλιά LRA| Ισπανία

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Προμηθευτείτε από τα φυτώρια μας την αμυγδαλιά LRA. Πρόκειται για ένα προϊόν ιστοκαλλιέργειας (υποκείμενο GF 677), που καθιστάται πολύ ανθεκτικό στη μονήλια . H LRA είναι μια ποικιλία με μεγαλύτερη καρποφορία και είναι αυτογόνιμη. Με όψιμη ανθοφορία έως τα τέλη Μαρτίου.Η ποικιλία ‘LRA’ καλλιεργείται εκτεταμένα στην Γαλλία. Προήλθε από διασταύρωση ‘Tuono’ με ‘Ferragnes’ το 1978 στο INRA (Γαλλία) και είναι εγγεγραμμένη στον Γαλλικό κατάλογο ποικιλιών από το 1991. Είναι αυτογόνιμη ποικιλία που μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς επικονιαστές. Ανθίζει τρεις ημέρες μετά τη ‘Ferragnes’. Εισέρχεται γρήγορα σε παραγωγή με παραγωγικότητα χωρίς διακυμάνσεις αλλά μικρότερη σε σχέση με τη ‘Ferragnes’. Το μέγεθος ψίχας είναι μικρό προς μέτριο.

More in this category: « Paulownia Cot2 Ελιά »